Borç Hukuku

  • Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Tahliye davası,
  • Kira tesbiti ve kira bedelinin artırımı davaları,
  • Menkul ve gayri menkul hukuku