İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İhbar, kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları,
  • Bireysel iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleriyle ilgili ihtilaflar,
  • Sosyal güvenlik kurumlarıyla vatandaşlar arasında doğan ihtilaflar,