Ticaret Hukuku

  • Kıymetli evrak hukuku,
  • Ticari işletme iflasın ertelenmesi,
  • Menfi tespit davaları,
  • Şirket tasfiyesi,
  • Ortaklıktan çıkartma,
  • Borçların tahsili